Home | Upis | Tečajevi za odrasle | Tečajevi za decu | Lokacije | Izdavaštvo | O Institutu | Utisci | Galerija | Finansijski izveštaji | Web- rečnik
U toku je upis na redovne tečajeve za decu i odrasle --- Nastava počinje 12. septembra 2013. godine

PREDSTAVA POVODOM 60 GODINA INSTITUTA

 

INFORMACIJA O VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

 

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник бр. 36/11 и 99/11) у вези са чланом 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС, бр.31/2011)

 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД,
Београд, Господар Јованова 35

матични број 07017944 и делатност: 8559

 

објављује следећу:

 

ИНФОРМАЦИЈУ
О ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

 

На основу Одлуке Надзорног одбора о сазивању Скупштине акционара од 14.05.2013. године, сазвана је ванредна седница Скупштине акционара Института за стране језике ад, Београд за 6.06.2013. године са почетком у 11 сати.

Право личног учешћа у раду Скупштине имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени Дан акционара (28.05.2013. године) поседовали, односно представљали најмање 0,1 % акција Института. Свака издата обична акција даје право на један глас.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 3.427 од укупно 7.485 обичних акција са правом гласа.

Кворум за седницу чинило је 3.743 гласова акционара са правом гласа.

Како нису испуњени услови за рад скупштине из члана 351. Закона о привредним друштвима ванредна скупштина акционара није одржана.

 

 

Биљана Дракула,

председник Скупштине

Београд,

10.06.2013.

 

PREDSTAVA POVODOM 60 GODINA INSTITUTA

PONUDA ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

 

PREUZMITE

 

INFORMACIJA

 

 

KOPAONIK 2013.

 

 

ENGLESKA 2013.

 

 

 

DRAMSKI STUDIO INSTITUTA ZA STRANE JEZIKE

NOVO NOVO NOVO NOVO


Priprema za BEC preliminary - Poslovni tečaj engleskog jezika - nivo B1

 1. Tečaj se radi na dva semestra
  – I semestar – 70 časova (2x2)
  – II semestar - 70 časova (2x2)
 1. Ispit se polaže na kraju II semestra . Po položenom ispitu dobija se uverenje – Poslovni tečaj engleskog jezika – nivo B1.
  Tečaj pruža odličnu pripremu za prijavljivanje odgovarajućeg ispita u Britanskom Savetu.
   
 2. Na tečaj se mogu upisati:
  – polaznici koji poseduju uverenje o položenom nivou Srednji 2 (B1) opšteg engleskog jezika
  – polaznici koji su na dijagnostičkom testu pokazali znanje na nivou Srednji 2 (B1) opšteg engleskog jezika
   
 3. Udžbenik: Benchmark (pre-intermediate to intermediate)

 

NOVO NOVO NOVO NOVO


TEČAJEVI ZA DECU – NOVE LOKACIJE
ŠKOLSKA 2012/2013. GODINA

O.Š. „Ivan Goran Kovačić“, Vojvode Brane 18a – UPIS: 13.00–18.00

Borča – O.Š. „Stevan Sremac“, Trg oslobođenja 3 – UPIS: 13.00–18.00

O.Š. „Svetozar Marković“, Hadži Milentijeva 62 – UPIS: 13.00–18.00


O.Š. „Milena Pavlović Barili“, Ulica Romana Rolana 67, Višnjička banja


 

NOVO NOVO NOVO NOVO

 

SRPSKI ZA STRANCE – Udžbenik „Više od reči“
NIVO B1 I B1+

Udžbenik „Više od reči“ nastavlja se na udžbenik „Reč po reč“ i namenjen je svima koji žele da unaprede i poboljšaju svoje znanje srpskog jezika.

Detaljnije>>>
 

 

OBAVEŠTENJE

 

OD 1. MARTA INSTITUT ZA STRANE JEZIKE NA NOVOJ LOKACIJI U ZEMUNU,
 
OŠ "LAZAR SAVATIĆ", KEJ OSLOBOĐENJA 27

 

 

OBAVEŠTENJE


FRANCUSKI JEZIK
DELF B1
ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA
međunarodno priznata diploma

Ispit se sastoji iz 4 dela:
– razumevanje slušanog teksta
,
– razumevanje pročitanog teksta
,
– pisanje
,
– usmeni deo
.

Polaže se u Francuskom Institutu u Srbiji.

Časovi priprema za polaganje ispita u Institutu za strane jezike.

Potrebni nivo znanja: B1.

Broj časova: 50.

Dinamika pripreme:
– 2 uvodna časa za osnovno objašn
jenje o ispitu i proveru ujednačenosti nivoa znanja,
– po 10 časova za pripremu i uvežbavanje jezičke veštine koja se testira na ispitu
   (slušanje, čitanje, pisanje, govor),
– po 2 časa za probni ispit i za i propratno objašnjenje.

 

NOVO NOVO NOVO NOVO

 

NOVI UDŽBENIK
POČETNOG TEČAJA ZA DECU – ENGLESKI JEZIK
NIVO A1

Dragi đaci,
Pred vama je udžbenik Hop On namenjen svima vama koji počinjete da učite engleski jezik a imate od 9 do 12 godina.Udžbenik odgovara nivou A1 i usklađen je sa Evropskim referentnim okvirom. Usaglašen je sa planom I programom Instituta za strane jezike. Želeli smo da vas motivišemo i aktivno uključimo u proces učenja engleskog jezika. Udžbenik obiluje tekstovima, mini dijalozima, stripovima i ilustracijama koji će vas stimulisati da na zabavan i aktivan način naučite jezik. Nadamo se da ćete ove godine uživati uz ovu knjigu i da ćete se sa veseljem ukrcati u naš autobus.

Let’s hop on!

Detaljnije>>>
 

NOVO NOVO NOVO NOVO

 

NASI UČENICI NA NIVOU POČETNI 2 I POČETNI 3
DOBIJAJU I RADE JEZIČKI PORTFOLIO

          

TVOJ PUT DO JEZIČKOG PASOŠA

ŠTA JE JEZIČKI PORTFOLIO?

To je dokument podložan stalnim izmenama i dopunama podataka o tome kako, zašto i gde si naučio/la strani jezik. Pomaže da odrediš sopstvene potrebe i ciljeve, razmisliš o svom učenju jezika, o stečenom iskustvu u vezi sa drugim kulturama, kao i da proceniš trenutni nivo svog znanja stranog jezika.

KOME JE NAMENJEN JEZIČKI PORTFOLIO?

Prvenstveno tebi! Radi tempom koji ti odgovara, ali redovno. Podeli svoja iskustva sa drugovima i profesorima. Obrati posebnu pažnju na delove My Diary i Learner's Diary. U delu My Diary piši o sebi, događajima iz svog života, omiljenim ličnostima, budućnosti. Malo maštaj, pokaži šta si naučio/la na času, primeni svoje znanje. U delu Learner' s Diary razmišljaj o tome kako učiš jezik: šta ti je lako, a šta teško, šta voliš, a šta ne, proceni sam/a svoje znanje i napredak. Budi objektivan/na i pravičan/na kada procenjuješ svoje znanje. U svoj Dosije sakupi primerke svojih radova i stalno ga dopunjuj. Ne plaši se grešaka, ali se trudi da ih ispraviš!

KOJI SU CILJEVI JEZIČKOG PORTFOLIJA?

Najvažniji cilj je da te podstakne da izgradiš jasnu sliku o sopstvenom okviru i opsegu dosadašnjeg učenja jezika, kao i da ti pomogne u proceni sopstvenog umeća u svim jezičkim veštinama. Osim što tebi pomaže, ovaj prikaz informiše i druge, na primer profesore u drugim školama, zemljama.

Prati svoj napredak iz godine u godinu!
Na kraju puta čeka te Jezički pasoš.

Jezički pasoš je dokument koji pokazuje koliko i kako vladaš jezičkim veštinama, koje si ispite položio-la i kakvo tije iskustvo u učenju jezika. Ovde se tvoj put ne završava.

Učenje jezika je proces koji traje celog života!

 


THIS PORTFOLIO IS FOR YOU TO...

SHOW WHAT YOU KNOW AND CAN DO IN LANGUAGES
PUT SOME EXAMPLES OF WORK YOU HAVE DONE IN LANGUAGES
RECORD HOW YOU LEARN LANGUAGES
IDENTIFY YOUR INTERCULTURAL EXPERIENCE
NOTE DOWN INTERESTING THINGS
GIVE IT TO YOUR TEACHERS
BE BETTER AND BETTER
ORGANISE YOUR WORK
ANALYSE YOUR MISTAKES
RECORD YOUR PROGRESS IN LEARNING LANGUAGES
DEVELOP ALL YOUR LANGUAGE SKILLS
 

 

OBAVEŠTENJE

 

NOVI TEČAJEVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA ODRASLE

Priprema za polaganje međunarodnih ispita – Delf B1 i Delf B2

Pripremni tečaj za Delf B1

Fond časova : 80

Testiranje je obavezno za sve zainteresovane koji nisu završili tečaj Srednji 2 i položili ispit na tom nivou u Institutu.

Pripremni tečaj za Delf B2 – diploma neophodna za upis na univerzitete u Francuskoj

Fond časova: 120 ( I semestar 80 + II semestar 40 časova)

Testiranje je obavezno za sve zainteresovane koji nisu završili tečaj Viši 2 i položili ispit na tom nivou u Institutu.

Ispit organizuje Francuski institut dva puta godišnje. Prijavljivanje ispita: mesec dana pre datuma polaganja.

 

 
 

NOVO NOVO NOVO

 

 

PRIPREMNI TEČAJ ZA ISPIT IELTS

Šta je IELTS?


IELTS (International English Language Testing System) je ispit za one koji žele da studiraju ili rade u zemljama gde je engleski jezik komunikacije.

IELTS ima dva modula, tj. dve verzije ispita:

Akademska verzija (The Academic Module) namenjena je onima koji žele da studiraju na nekom univerzitetu u inostranstvu. Ispit utvrđuje da li je kandidat spreman da prati nastavu na osnovnim ili postdiplomskim studijama na engleskom jeziku. Skoro svi univerziteti u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim državama i drugim zemljama zahtevaju od studenata koji dolaze iz drugih zemalja, uljučujući i Srbiju, da poseduju IELTS sertifikat – akademski modul.

Opšta verzija (The General Training Module) je namenjen onima koji žele da dovrše srednjoškolsko obrazovanje u zemlji engleskog govornog područja, zatim kandidatima koji učestvuju u programima obuke osoblja, kao i svrhe imigracije u druge zemlje gde je engleski maternji jezik.

Zainteresovani kandidati su u obavezi da polože entry-test pre uključivanja u nastavu pripreme za IELTS.

Ispit organizuje British Council u Beogradu, dva puta mesečno.